Torasik Outlet Sendromu (TOS)

Torasik Outlet sendromu aslında omuz problemi değildir. Ama hasta semptomların ortaya çıkışına bağlı olarak böyle algılayabilir. Kola doğru yayılan sinirlerin oluşturduğu sinir demetleri, köprücük altı atar ve toplardamarları göğüs kafesinden çıktığı olukta çeşitli nedenlerle sıkışmalarla karşı karşıya kalabilir. Köprücük kemiği, 7.boyun omurgası yan çıkıntısı,1 kaburga, skalenus antikus isimli bir kasın oluşturduğu bölgede bazen bir fibröz bantın gelişmesi sonucu “ Torasik çıkış sendromu “ adı verilen bir tablo ortaya çıkabilir.

Omuzlarda ve kolda ağrı, ellerde bazen uyuşma ve hareket kusurları ortaya çıkabilir. Kollarda yorulma özellikle yukarıda çalışma sırasında çok belirgindir ve hasta böyle bir çalışmayı hiçbir şekilde gerçekleştiremez.

Tedavi: Konservatif veya cerrahi tedaviye tablonun ciddiyetine göre karar verilir. Konservatif tedavide, ilaç tedavisi, fizik tedavi birlikte kombine edilir. Fizik tedavi de yüzeyel ve derin sıcak uygulamalar, ilgili bölgenin mobilizasyonu ve kaslarının gevşetilmesi gibi elektroterapi ve manual terapi teknikleri kullanılır. Postüral, mesleki ve sportif eğitim, programa dahil edilmelidir.