Rotator Cuff (döndürücü kılıf) Sendromu

Omuzun hareketlerini yaparken en önemli hareket rotator cuff (döndürücü kılıf) dediğimiz bir yapıya düşer. Omuz ağrıları içerisinde % 60 oranla en fazla rastlanan neden budur. Profesyonel ve amatör Sporculardan, sedanter yaşayan gençlere ve hatta yaşlılara kadar oldukça geniş bir etkilenme yelpazesi vardır.

ROTATOR CUFF TENDİNİTİ :

Problemin ortaya çıkış sebepleri kişiye, yaşa ve yaptığı iş ya da aktiviteye göre çeşitlilik gösterir. Bu durum bazen mesleki olabileceği gibi bazen de sportif bir travma sonrasında da oluşabilir. Hele alışkın olmadığı bir atma-fırlatma sporu yapan amatör sporcularda aniden ortaya çıkabilir. Elit sporcularda tendinit, antreman programının tip ve sıklığına, antreman öncesi ve sonrası omuz çevresi kaslarının yetersiz ısınması ve soğumasına, surantrene olmaya veya maçta ya da yarışta ani bir kontrolsüz hareketle sakatlanmaya bağlı olabilir.

Gençlerde herhangi bir şeyi kontrolsüz olarak atma veya fırlatma sonrasında ortaya çıkarken orta yaşlılarda sinsi bir ilerleyişle yavaş yavaş ortaya çıkar. Gece ağrılı kolun üzerine yatamaz. Kolun yanlara ve omuzun sıkıştırılarak yukarı doğru çıkma hareketi aktif olarak becerilemez. Pasif olarak yapılabildiği görülür. omuzun 80-120 dereceleri arasında hasta ağrılıdır. Hastalık kolayca ve fark edemeden kronikleşebilir. Bu yüzden doktora erken başvurmak önemlidir.

Tedavi

Fizik tedavi: Özellikle omuz eklemini ilgilendiren tüm problemlerde uluslararası kullanılan testlemeler olduğu gibi egzersiz protokolleri de vardır ve kliniğimizde bu protokoller rutin olarak uygulanır. Hastanın doktoru ile konsulte edilip tedavi programına fizyoterapist ve doktor birlikte karar verir.

Akut dönemde istirahat, enflamasyon giderici ilaçlar (NSAİ) ve buz uygulaması kullanılır.

1-2 hafta sonra semptomlardaki azalma yetersiz ise başta ultrason olmak üzere omuz eklemine yüzeyel ve derin ısıtıcı fizik tedavi uygulamaları ve uygun egzersiz programı ile tedavi etmek gerekir.

Erken dönemde eklem açıklığını koruma ve gerekirse artırmaya yönelik egzersizler verilirken ilerleyen fazlarda Rotator cuff kaslarını bir dirence karşı çalıştırarak güçlendirmek suretiyle ilerde olabilecek tekrarların önüne geçilmiş olur. Sporcularda özellikle geçirilmiş bir operasyon sonrası izokinetik egzersiz uygulamalarını programa dahil etmeden tedaviyi tamamlamamak gerekir. Cybex izokinetik cihazı ile kliniğimizde omuz kaslarının testleme ve çalıştırılmaları rutin olarak yapılmaktadır.

Enjeksiyon: Bazı durumlarda problemin şiddetine ve kişinin durumuna göre bu bölgeye lokal kortizon enjeksiyonu yapmak gerekebilir. 2 den fazla enjeksiyon yapılmaması ve 3 hafta aralıklarla yapılması ilkesine uyulduğu müddetçe, doğru yere ve doğru zamanda müdehale yapılmışsa önemli bir yan etki ortaya çıkmaz.

Cerrahi: Yapılan tüm bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda “ subakromiyal dekompresyon” operasyonu gerekebilir. Ortopedist konsültasyonu bu fazda uygundur.