Vücudumuzda stabilizasyon, kuvvet ve dayanıklılık açısından yumuşak dokuya (kas, bağ, tendon, kapsül…) daha fazla yük bindirilmiş başka bir eklem yoktur. Dolayısı ile omuz eklemini oluşturan tüm kemik ve yumuşak dokular kolay ve sık bozulmaya mahkûmdur.

Omuz ağrısına yol açan çok sayıda neden söz konusudur. Bunların bir kısmı omuz eklemine ait bir sorundan kaynaklanır. Bazıları ise bir başka bölgeden yansır veya başka bir hastalığın belirtileri arasında bulunur.