Arka çapraz bağ yaralanmaları

Arka Çapraz Bağ, tibianın femur üstünde aşırı geri gitmesini önler. AÇB zedelenmeleri, ÖÇB zedelenmelerine göre daha az instabiliteye neden olduklarından tanı konulmayabilirler. Bununla birlikte eğer AÇB çok ciddi zedelenirse yada buna ilave olarak diğer diz dokularında zedelenme mevcut ise kişi dizini unsatabil hisseder boşalmalar olur. Zedelenmenin tipine ve şiddetine bağlı olarak diğer dokular AÇB birlikte zedelenebilir. Menisküs zedelenmesi, yan bağlarda(İYB-DYB)zedelenme,ÖÇB zedelenmesi ve kıkırdak ve kemikte zedelenme olabilir.AÇB kısmi yada tam olarak zedelenebilir. Hiçbir zaman kendi kendine iyileşmez. AÇB değişik yollarla zedelenebilir, fakat en sık olarak tibia kemiğine önden gelen darbe sonrası zedelenir. Bu darbe sonrası tibia, femur üstünden geri gider ve AÇB zedelenir.

Dönme zorlamaları yada yandan gelen darbeler sonrasıda dizin aşırı bükülmesi yada düz hale gelmesi sonucu , AÇB zedelenebilir.AÇB tekbaşına zedelenince fazla bir bulgu vermeyebilir. Eğer dizde diğer yapılarda da zedelenme mevcut ise ağrılı, şiş ve boşlukta hissedilen ,stabil olmayan bir diz hissedilir.AÇB yırtığında dizin öne ve arkaya hareketi çok rahat olur bir boşalma mevcuttur. Zedelenme anında yapılacak rontgen kontrolü , kırık olup olmadığı yönünden bize fikir verir. MRI bize AÇB yırtığı hakkında detaylı bilgi verir ve klinik muayene bulgularını destekler. Çalışmalarda AÇB zedelenmelerinde erken arthrit görüldüğü gösterilmiştir.AÇB zedelenmelerinde tedavi zedelenmenin şiddetine ve diğer ilave zedelenmelerin olup olmamasına bağlı olarak değişir.

TEDAVİ

Öncelikle koltuk değneği, istirahat, bandaj yada dizlik ve antienflamatuvar ilaçlarla zedelenmiş dizde şişliğin ve ağrının azaltılması amaçlanır. AÇB zedelenmesinden sonra amaç kişinin eski aktivitesini kazanmaktır. Yani dizin eski stabilitesi ve fonksiyonlarını kazanmaktır. Diz rehabilitasyon programları ( kuvvet ve esneklik egzersizleri, aerobik kondisyon, propıoseption ve izokinetik cihaz kullanımı) ile diz stabilite ve fonksiyonları kazanılmaya çalışılır. Bazı kişilerde cıhaz kullanmakla stabiliteye kavuşulabilinir. Bazı kişilerde stabilite sağlamak için cerrahi gerekebilir.En ideal tedaviye rağmen zedelenmiş diz eski haline dönmeyebilir ve kişi faaliyetlerini değiştirmelidir. AÇB zedelenmesi olanlarda Diz kapağı kemiğinde artrit yani kireçlenme riskinin fazla olduğu gösterilmiştir.