Dirsekte bir adet kol, iki adet de ön kol kemiği olmak üzere üç adet uzun kemik eklem yapar. Bu eklem Humerus adı verilen kol kemiği ile radius ve ulna isimli önkol kemikleri arasında menteşe biçimli bir eklemdir. Dirseğin dış tarafında humerusla radius, iç tarafında da humerusla ulna eklem yapar. Kemiklerin dizilimi ve ilişkileri menteşe hareketine ek olarak az miktarda dönüş (rotasyon) hareketine de izin verir. Bu dönme hareketi eli ağıza götürme gibi önemli fonksiyonlarda belirgindir.

Dirseğin dış tarafında ön kol, el bileği, ve parmak kaslarının yapıştığı bir alan vardır. Biz buna lateral epikondil adını veriyoruz ki genelde mekanik dirsek problemleri bu bölgede lateral epikondilit şeklinde görülür.

Dirseğin eklemini meydana getiren kemik yapıları dışındaki temel stabilizatör (sabitleyici) yapılar dirsek iç ve dış yanındaki bağlardır. Travmatik olaylarda dirseği stabilize eden bu bağlarda zedelenme meydana gelebilir veya kopabilir. Tedavisine ortopedist gözetiminde hastanın durumuna göre karar verilerek uygulanır.