Boyun Zorlanması

Travmalar (geçirilmiş trafik kazası veya boyun üzerine düşme gibi…) ve kötü postür sonucu gelişen boyunda lokal ağrı ve tutuklukla karakterize bir klinik toblodur.

Özellikle trafik kazası geçirirken boynun öne arkaya şiddetle hareket etmesi ve zorlanması ile karşımıza sık sık gelen hastaların ağrıları kazadan 10-15 gün sonra başlayabilir. Bu yaralanma türüne Kırbaç Sendromu adını veririz ki oldukça önemli ve mutlaka takip edilmesi gereken bir tablodur.

Alışılmamış bir hareket yapmak, sportif aktiviteler, ergonomik olmayan pozisyonlarda uzun saatlar masa başında çalışmak ve bilgisayar kullanmak, daktilo yazmak, kitap okurken yapıldığı gibi boyunu uzun süre sabit konumda tutmak, yatarak televizyon seyretmek, uygun olmayan yastık ve yatakta yatmak gibi nedenler zorlanmaya (servikal strain) yol açabilir. Boyunun arkaya doğru normal eğriliği kas spazmı nedeniyle düzleşir. Hareketler ağrılı ve kısıtlıdır. Radyolojik tetkikler genellikle normaldir. Patolojinin yumuşak dokuda ve dejeneratif değişikliklerin başlangıç döneminde olduğu düşünülür.

Tedavi

Boyun zorlanması kısa süreli istirahatla düzelebilirse de ağrı kesici, kas gevşeticiler vermek gerekebilir. Eğer trafik kazası geçirdi ise hastaya mutlaka 10 gün süre ile boyunluk taktırmak gereklidir.

Fizik tedavi

Ağrı ve kas spazmının azaltılmasında, yumuşak doku mobilizasyonu, konnektif doku masajı, özel germe ve postür egzersizleri, yüzeyel ve derin ısıtıcı fizik tedavi ajanları oldukça yararlıdır. Tekrarların önlenmesi için postür eğitimi, kişinin çalışma alanındaki ergonominin sağlanması ve kas gücünü arttırıcı egzersizlerin verilmesi çok önemlidir.