Bel ağrısı genellikle omurgayı yerinde tutan kasların ve bağların zorlanması sonucu oluşur. Omurga, içinden vücudun tüm alanlarına dağılan sinirlerin geçtiği omur kemiklerinden meydana gelir. Omurgayı yerinde tutan bu kas ve bağların zayıflaması ile omurga dengesini kaybeder ve ağrı oluşur. Bel problemleri, omurlardan çıkan sinirlerin vücudun tüm bölümlerine dağılmasından dolayı vücudun herhangi bir yerinde ağrı ya da kuvvetsizliğe neden olabilir.