Topuk Ağrıları

Ayak hastalıkları içerisinde belki de ülkemizde en çok doktora gitme nedeni topuk ağrısıdır. Halkımız arasında buna neden olarak genellikle topuk dikeni gösterilmesine rağmen gerçekte topuk ağrısına yol açan çok çeşitli nedenler vardır.

Topuk dikeni

Topuk dikeni olarak anlatılmak istenen çekilen yan ayak filminde görülen topuktaki kemik çıkıntıdır. Sanılanın aksine bu çıkıntı topuk ağrısı olmayan kişilerin %15-20’ sinde gösterilmiştir. Topuk ağrısı olan hastaların ise sadece %5-10’unda vardır.

Planter fasiitis

Topuk ağrısının en sık nedeni ayak tabanındaki yaylanmaya ve yükü paylaşmaya yarayan plantar fasia adlı yapının topuğa yapıştığı bölgede uğradığı zorlamalar (mikrotravmalar) sonucunda oluşan yırtıklar, yapışıklıklar ve vücudun bu yırtıkları iyileştirme çabası sonucu oluşan enflamasyondur.

Diğer topuk ağrısı nedenleri arasında;

Sinir sıkışması (tarsal tünel sendromu veya Baxter neuritis)
Bel fıtığı
Topuk kemiği (kalkaneus)’ta meydana gelen yorgunluk kırıkları
Osteoporoza bağlı gelişen mikrofraktürler
Aşil tendon problemleri
Romatizmal hastalıklar (Gut vb.)
Şeker hastalığı (Diabet)
Sayılabilir.
Topuk ağrısında tipik hasta
40 yaş yukarısı
Yeni spora başlayan
Yakın zamanda kilo alan
Uzun yürüyüşler yapan
Düz ve desteksiz ayakkabılar giyen erkek veya kadındır.
TEDAVİ

Topuk ağrısı ile başvuran bir kişinin öncelikle detaylı bir fizik muayenesi yapılır. Hikayede yukarıda sayılan faktörler aranır ve ayak grafisi çekilir.

Fizik Tedavi

Eğer kişinin şikayeti 1.5-2 aydan daha az ise ilk yapılacak tedavi ; Fizik tedavi ajanları kullanılarak ayak tabanındaki enflamasyon ve sertlik gevşetilmeye çalışılır. Hemen arkasından hastaya plantar fasia germe egzersizleri verilir ve silikon topukluk ve/veya tabanlık kullanmasının gerekliliği ile doğru ayakkabı kullanması konusunda önerilerde bulunulur. Hastanın bu dönemde mümkün olduğunca dinlenmesi gereklidir.

Eğer hastanın yapılan kontrolde şikayetinde azalma olmaz ise veya şikayeti 2 aydan uzun süreden beri devam ediyor ise doktorunuz size topuğa yapılacak bir enjeksiyon önerebilir. Beraberinde size özel yapılacak bir tabanlık kullanmanız tavsiye edilebilir.

Bu tür bir tedavi yöntemi ile başarı şansı %99’lara varmaktadır. Çok ender durumlarda yapılacak bir operasyon ile plantar fasia gevşetilmekte veya sıkışan sinir üzerindeki basının kaldırılması gerekebilmektedir.