Ayak bileği bağ yaralanmaları sportif ve günlük yaşamda en sık görülen yaralanmalardır. Uluslar arası alanda yapılan çalışmalarda hergün 27000 ayak bileği bağ yaralanması olduğu bildirilmiştir. Başka bir deyişle hergün 10000 kişiden birinin ayak bileği burkulmaktadır. Bunların en az yarısı ciddi burkulmalardır.

Basketbol yaralanmalarının %45’i; futbol yaralanmalarının %30’u, atletizm yaralanmalarının %25’i ayak bileğinde olur. ayak bileğinde oluşan yaralanmalarının %75’i bağ yaralanması olup, bunların da %85’i ayağın içe doğru burkulması ile olur ve dış yan bağlar yaralanır.

Anatomik olarak ayak bileği bacağın iki uzun kemiği olan tibia (kalın) ve fibula (ince)nın talus (aşık kemiği) ile oluşturduğu eklemdir. Dış tarafta 3 bağ , iç tarafta ise tek ve kuvvetli deltoid bağ vardır. Daha önce belirttiğimiz gibi, daha zayıf olan dış yan bağlar çok daha sık yaralanır. İç yan bağ yaralanmaları daha seyrektir ama daha ciddidir ve iyileşmeleri daha uzun sürer.